Rääkida veidi klaaslahenduste eelistest ja tugevatest külgedest, miks seda eelistada näiteks mõnele teisele lahendustüübile.

Mõned konkreetsed näited ja projektid lühikirjelduste ja fotodega.

Kuidas käib tellimisprotsess